Arter med Alisma (Svaltingar) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Gynnidomorpha permixtana
Gynnidomorpha permixtana
Rödbrokig blomvecklare
Gynnidomorpha alismana
Gynnidomorpha alismana
Svaltingblomvecklare
Parapoynx stratiotata
Parapoynx stratiotata
Vattenaloemott