Arter med Agrimonia eupatoria (Småborre) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Stigmella aeneofasciella
Stigmella aeneofasciella
Mässingsdvärgmal
Ectoedemia agrimoniae
Ectoedemia agrimoniae
Småborredvärgmal