Ordningen kännetecknas av vingar med hår istället för fjäll samt avsaknad av sugsnabel. Vingarna hålls taklagda över kroppen och antennerna hålls framåtriktade. Storleken varierar mellan 3 och 30 mm i vinglängd.

Trichoptera
Nattsländor

Fotoöversikt, 131 arter (av 227), 2 högre taxa
Detaljer
Semblis atrata
Semblis atrata
Småfläckig kungsnattslända
Semblis phalaenoides
Semblis phalaenoides
Storfläckig kungsnattslända
Beraeidae
Beraeidae
Sandrörsnattsländor