Ordningen kännetecknas av vingar med hår istället för fjäll samt avsaknad av sugsnabel. Vingarna hålls taklagda över kroppen och antennerna hålls framåtriktade. Storleken varierar mellan 3 och 30 mm i vinglängd.

Trichoptera
Nattsländor

Fotoöversikt, 118 arter (av 226)
Detaljer
Semblis atrata
Semblis atrata
Småfläckig kungsnattslända
Semblis phalaenoides
Semblis phalaenoides
Storfläckig kungsnattslända