Tjugotre arter med varierat utseende. Huvudet har hårlika uppåtstående fjäll och palperna är ganska korta och framåtriktade. Många av arternas larver lever av animaliskt material och flera har ett tillbakadraget levnadssätt.

Tineinae
Äkta malar

Fotoöversikt, 22 arter (av 24)
Detaljer