Thomisidae
Krabbspindlar

Fotoöversikt, 21 arter (av 29), 1 högre taxa
Detaljer
Coriarachne depressa
Coriarachne depressa
Barkkrabbspindel
Diaea dorsata
Diaea dorsata
Bladkrabbspindel
Misumena vatia
Misumena vatia
Blomkrabbspindel
Ozyptila atomaria
Ozyptila atomaria
Större paddspindel
Ozyptila claveata
Ozyptila claveata
Sotpaddspindel
Ozyptila praticola
Ozyptila praticola
Brokpaddspindel
Ozyptila scabricula
Ozyptila scabricula
Smutspaddspindel
Ozyptila trux
Ozyptila trux
Ängspaddspindel
Pistius truncatus
Pistius truncatus
Kvistkrabbspindel
Thomisus onustus
Thomisus onustus
Kantig krabbspindel
Xysticus audax
Xysticus audax
Brynkrabbspindel
Xysticus bifasciatus
Xysticus bifasciatus
Kungskrabbspindel
Xysticus cristatus
Xysticus cristatus
Fältkrabbspindel
Xysticus erraticus
Xysticus erraticus
Gräskrabbspindel
Xysticus kochi
Xysticus kochi
Gruskrabbspindel
Xysticus lanio
Xysticus lanio
Lövkrabbspindel
Xysticus lineatus
Xysticus lineatus
Stråkrabbspindel
Xysticus luctuosus
Xysticus luctuosus
Skogskrabbspindel
Xysticus obscurus
Xysticus obscurus
Lappkrabbspindel
Xysticus sabulosus
Xysticus sabulosus
Sandkrabbspindel
Xysticus ulmi
Xysticus ulmi
Kärrkrabbspindel