Brun under sensommar och växlar till grön efter övervintring. Punkterad pronotum med svarta längsgående streck och ljus mittlinje. Svart mittlinje på huvudet och liten rundad nos. Inga taggar på baklåret som smalnar av mot knät.

Stenodema laevigata

Fotoöversikt, 50 foton
Detaljer
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Per Wahlén
Foto: Per Wahlén
Foto: Joakim Johansson
Foto: Joakim Johansson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Joakim Johansson
Foto: Joakim Johansson
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Joakim Johansson
Foto: Joakim Johansson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Per Wahlén
Foto: Per Wahlén
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Per Wahlén
Foto: Per Wahlén
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs
Foto: Anders Carlberg
Foto: Anders Carlberg
Foto: Per Wahlén
Foto: Per Wahlén
Foto: Martin Oomen
Foto: Martin Oomen
Foto: Martin Oomen
Foto: Martin Oomen
Foto: Per Wahlén
Foto: Per Wahlén
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Per Wahlén
Foto: Per Wahlén
Foto: Anders Carlberg
Foto: Anders Carlberg
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Joakim Johansson
Foto: Joakim Johansson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs