Långa smala svarta framvingar med bakre delen nästan alltid ljus. Svarta fläckar centralt med orange och gulvita kanter, svart fläck i det ljusa längs bakkanten och en nära spetsen. Par av gulvita kantfläckar långt ut som nästan möts.

Scrobipalpa ocellatella
Ögonsmåstävmal

Fotoöversikt, 3 foton
Detaljer
Foto: Tommy Lindberg
Foto: Tommy Lindberg
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Bengt Åke Bengtsson
Foto: Bengt Åke Bengtsson