Smala framvingar som är genomskinliga förutom bruna kanter och ett centralt mörkt tvärband. Sex ljusa tvärband på den brunsvarta bakkroppen. Tre längsgående gula streck på mellankroppen. Gammal obs från Skåne.

Pyropteron muscaeformis
Triftglasvinge

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson