Sextiosju arter med relativt långsmala framvingar. De flesta är dovt färgade med oftast två ljusa och/eller mörka tvärlinjer och många har också 1-2 diskpunkter. En del arter varierar en hel del och diffusa exemplar kan behöva samlas in för säker artbestämning. Särskilt släktena Dioryctria och Phycitodes har svårskilda arter.

Phycitini
Mott

Fotoöversikt, 67 arter (av 67)
Detaljer
Salebriopsis albicilla
Salebriopsis albicilla
Vithövdat molnmott
Ortholepis betulae
Ortholepis betulae
Björkbladsmott
Pyla fusca
Pyla fusca
Svartbrunt ljungmott
Pempeliella ornatella
Pempeliella ornatella
Brokigt timjansmott
Delplanqueia dilutella
Delplanqueia dilutella
Brunt timjansmott
Delplanqueia inscriptella
Delplanqueia inscriptella
Förväxlat timjansmott
Catastia marginea
Catastia marginea
Guldfransmott
Catastia kistrandella
Catastia kistrandella
Stenblocksmott
Polopeustis altensis
Polopeustis altensis
Blågrått fjällmott
Sciota fumella
Sciota fumella
Östligt molnmott
Sciota hostilis
Sciota hostilis
Aspmolnmott
Sciota rhenella
Sciota rhenella
Svartbandat molnmott
Selagia argyrella
Selagia argyrella
Silverglansmott
Selagia spadicella
Selagia spadicella
Kastanjebrunt glansmott
Pima boisduvaliella
Pima boisduvaliella
Strandvialsmott
Etiella zinckenella
Etiella zinckenella
Tropikärtmott
Oncocera semirubella
Oncocera semirubella
Käringtandsmott
Laodamia faecella
Laodamia faecella
Björkskogsmott
Pempelia palumbella
Pempelia palumbella
Jungfrulinsmott
Phycita roborella
Phycita roborella
Gråbrunt ekbladsmott
Hypochalcia ahenella
Hypochalcia ahenella
Större backmott
Acrobasis tumidana
Acrobasis tumidana
Bergekbladsmott
Acrobasis repandana
Acrobasis repandana
Skogeksbladsmott
Acrobasis suavella
Acrobasis suavella
Snedbandat slånmott
Acrobasis advenella
Acrobasis advenella
Rönnbladsmott
Acrobasis marmorea
Acrobasis marmorea
Marmorerat slånmott
Acrobasis sodalella
Acrobasis sodalella
Grått ekbladsmott
Acrobasis consociella
Acrobasis consociella
Mindre ekbladsmott
Eurhodope cirrigerella
Eurhodope cirrigerella
Åkerväddsmott
Assara terebrella
Assara terebrella
Granfrömott
Nyctegretis lineana
Nyctegretis lineana
Gråborotmott
Homoeosoma sinuellum
Homoeosoma sinuellum
Grobladsrotmott
Homoeosoma nimbellum
Homoeosoma nimbellum
Grått korgmott
Phycitodes maritima
Phycitodes maritima
Vitkantat korgmott
Phycitodes binaevella
Phycitodes binaevella
Storpunktskorgmott
Phycitodes saxicola
Phycitodes saxicola
Vinkelkorgmott
Phycitodes albatella
Phycitodes albatella
Triangelkorgmott
Vitula biviella
Vitula biviella
Tallhängemott
Plodia interpunctella
Plodia interpunctella
Indiskt mjölmott
Cadra cautella
Cadra cautella
Kortvingat fruktmott