Omisskännelig. Liten med bruna framvingar med varierande mängd grå pudring. Svarta bakvingar med gult tvärband. Dagaktiv. Ett enda exemplar i Sverige från 1850-talet.

Panemeria tenebrata
Solfly

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson