Bred bakkropp. Honor och unga hanar har gul bakkropp med svart teckning i form av en stege. Utfärgade hanar har blå pudring på S2-7 och svart på S8-10. Svarta vingmärken, men saknar svarta fläckar vid vingbaserna.

Orthetrum cancellatum
Större sjötrollslända

Fotoöversikt, 13 foton ♀/♂
Detaljer
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Stefan Lemurell
Foto: David Andersson
Foto: David Andersson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: David Andersson
Foto: David Andersson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Uno Unger
Foto: Uno Unger
Foto: Martin Oomen
Foto: Martin Oomen
Foto: Veronica Budin
Foto: Veronica Budin
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Lars G R Nilsson
Foto: Ingemar Larsson
Foto: Ingemar Larsson
Foto: David Andersson
Foto: David Andersson
Foto: David Andersson
Foto: David Andersson