Sju liknande arter med ockragula till mörkgrå ganska enfärgade framvingar med mer eller mindre tydligt nätmönster, speciellt i yttre halvan. Flera av arterna kan ofta inte skiljas med säkerhet förutom på hanens genitalier. Honornas genitalier är i princip identiska i släktet. Alla arternas larver lever i en egentillverkad bladhylsa på marken där de livnär sig av nedfallna löv.

Nematopogoninae
Antennmalar

Fotoöversikt, 7 arter (av 7)
Detaljer
Nematopogon pilellus
Nematopogon pilellus
Bronsantennmal
Nematopogon schwarziellus
Nematopogon schwarziellus
Gulaktig antennmal
Nematopogon magnus
Nematopogon magnus
Sorgantennmal
Nematopogon metaxellus
Nematopogon metaxellus
Bredvingeantennmal
Nematopogon robertellus
Nematopogon robertellus
Barrskogsantennmal