Fyra arter som innehåller två par som är lika varandra. Speciellt är tåtelsmygarna svåra att skilja åt, men av dessa är större tåtelsmygare inte ännu säkert påträffad i Sverige. De har en snabb och rak flykt.

Hesperiinae
Smygare

Fotoöversikt, 3 arter (av 4)
Detaljer
Thymelicus lineola
Thymelicus lineola
Mindre tåtelsmygare
Hesperia comma
Hesperia comma
Silversmygare
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ängssmygare