En alldaglig men ändå mycket karakteristisk art. Gråbruna till rödbruna breda och rundade framvingar. Oval, njurfläck och tappfläck bakom ovalen karakteristiskt markerade med tunn svart kant. Ovalen ofta utan svart mot framkanten. Inre och yttre tvärlinjen distinkta, tunna och vågiga.

Graphiphora
Jordflyn

Fotoöversikt, 1 arter (av 1)
Detaljer
Graphiphora augur
Graphiphora augur
Spåmansjordfly