Tre arter som skiljer sig från alla andra egentliga trollsländor på att ögonen inte går ihop. Alla är svarta med tydlig teckning i gult eller grönt. Bakkroppen har hos hanarna en smal midja och vidgas i yttre delen till en klubba, medan bakkroppen hos honorna är mer jämnbreda. Alla håller till i mindre eller större vattendrag.

Gomphidae
Flodtrollsländor

Fotoöversikt, 3 arter (av 3)
Detaljer
Gomphus vulgatissimus
Gomphus vulgatissimus
Sandflodtrollslända
Onychogomphus forcipatus
Onychogomphus forcipatus
Stenflodtrollslända
Ophiogomphus cecilia
Ophiogomphus cecilia
Grön flodtrollslända