Gnaphosinae

Fotoöversikt, 27 arter (av 41), 5 högre taxa
Detaljer
Drassodes cupreus
Drassodes cupreus
Kopparhuggspindel
Drassodes pubescens
Drassodes pubescens
Ljus huggspindel
Drassyllus lutetianus
Drassyllus lutetianus
Kärrsvartspindel
Drassyllus praeficus
Drassyllus praeficus
Stigsvartspindel
Drassyllus pusillus
Drassyllus pusillus
Dvärgsvartspindel
Gnaphosa bicolor
Gnaphosa bicolor
Rödlårsspindel
Gnaphosa leporina
Gnaphosa leporina
Hedhuggspindel
Gnaphosa lucifuga
Gnaphosa lucifuga
Alvarspindel
Gnaphosa montana
Gnaphosa montana
Skogshuggspindel
Gnaphosa nigerrima
Gnaphosa nigerrima
Sumphuggspindel
Haplodrassus cognatus
Haplodrassus cognatus
Barkhuggspindel
Haplodrassus signifer
Haplodrassus signifer
Mosshuggspindel
Phaeocedus braccatus
Phaeocedus braccatus
Fläckmarkspindel
Poecilochroa variana
Poecilochroa variana
Svartvit markspindel
Scotophaeus scutulatus
Scotophaeus scutulatus
Större musspindel
Trachyzelotes pedestris
Trachyzelotes pedestris
Fältsvartspindel
Zelotes clivicola
Zelotes clivicola
Brynsvartspindel
Zelotes electus
Zelotes electus
Rosthuvad svartspindel
Zelotes latreillei
Zelotes latreillei
Ängssvartspindel
Zelotes longipes
Zelotes longipes
Hedsvartspindel
Zelotes petrensis
Zelotes petrensis
Stensvartspindel
Zelotes subterraneus
Zelotes subterraneus
Sotsvartspindel