Gråbruna framvingar med grått vinklat tvärband mitt på vingen, ljusare och vidgas i bakre delen. I bakre delen av ytterfältet finns smala längsgående svarta streck på brun botten med vita begränsningar. Orange huvud och mellankropp.

Epinotia pusillana
Silvergransbarrvecklare

Fotoöversikt, 3 foton
Detaljer
Foto: Jonas Waldeck
Foto: Jonas Waldeck
Foto: Jonas Waldeck
Foto: Jonas Waldeck
Foto: Jonas Waldeck
Foto: Jonas Waldeck