Trettiotvå arter som innehåller många mycket variabla arter med flera helt olika former och försiktighet krävs ofta vid artbestämning. Många av arterna har en ljus fläck vid bakkanten mitt på vingen alternativt ett ljust tvärband mitt på vingen.

Epinotia
Rullvecklare

Fotoöversikt, 32 arter (av 32)
Detaljer
Epinotia sordidana
Epinotia sordidana
Dyster alrullvecklare
Epinotia caprana
Epinotia caprana
Större viderullvecklare
Epinotia trigonella
Epinotia trigonella
Vitfläckig björkrullvecklare
Epinotia indecorana
Epinotia indecorana
Dvärgbjörksrullvecklare
Epinotia brunnichana
Epinotia brunnichana
Umbrarullvecklare
Epinotia maculana
Epinotia maculana
Fläckig asprullvecklare
Epinotia solandriana
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia abbreviana
Epinotia abbreviana
Almrullvecklare
Epinotia nemorivaga
Epinotia nemorivaga
Mjölonminerarvecklare
Epinotia granitana
Epinotia granitana
Granitvecklare
Epinotia signatana
Epinotia signatana
Häggskottsvecklare
Epinotia cruciana
Epinotia cruciana
Prydlig videvecklare
Epinotia gimmerthaliana
Epinotia gimmerthaliana
Prydlig odonvecklare
Epinotia mercuriana
Epinotia mercuriana
Prydlig fjällsippevecklare
Epinotia immundana
Epinotia immundana
Alhängevecklare
Epinotia crenana
Epinotia crenana
Smal videvecklare
Epinotia nanana
Epinotia nanana
Dvärgbarrvecklare
Epinotia demarniana
Epinotia demarniana
Björkrullvecklare
Epinotia subocellana
Epinotia subocellana
Mindre viderullvecklare
Epinotia palmqvisti
Epinotia palmqvisti
Fjällbjörksvecklare
Epinotia tetraquetrana
Epinotia tetraquetrana
Björkgallvecklare
Epinotia pygmaeana
Epinotia pygmaeana
Vårgranvecklare
Epinotia subsequana
Epinotia subsequana
Silvergranstoppvecklare
Epinotia tenerana
Epinotia tenerana
Alknoppvecklare
Epinotia ramella
Epinotia ramella
Grenrullvecklare
Epinotia nigricana
Epinotia nigricana
Silvergransknoppvecklare
Epinotia rubiginosana
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare
Epinotia tedella
Epinotia tedella
Granbarrvecklare
Epinotia fraternana
Epinotia fraternana
Silvergransminerarvecklare
Epinotia bilunana
Epinotia bilunana
Dubbelmånrullvecklare
Epinotia nisella
Epinotia nisella
Mångformig aspvecklare
Epinotia cinereana
Epinotia cinereana
Asphängevecklare