Tjugotvå mycket till extremt små arter. Vingarna är mörka och många av arterna har ett ljust tvärband medan andra är helt utan teckning eller har ljusa kantfläckar. Många av arterna kräver bra foton på fräscha individer för bestämning och en del arter är omöjliga att bestämma utan kontroll av genitalier. Liksom alla dvärgmalar har de en yvig kalufs och karakteristiska ljusa ögonlock som är utvidgningar på antennerna. Karakteristiskt är att de har en tvådelad krage av smala hårlika fjäll. Alla arter minerar och vanligast är fläckmina men det finns också arter som minerar innanför bark eller i skott och frukter.

Ectoedemia
Dvärgmalar

Fotoöversikt, 22 arter (av 22)
Detaljer
Ectoedemia sericopeza
Ectoedemia sericopeza
Lönnfruktsdvärgmal
Ectoedemia louisella
Ectoedemia louisella
Naverlönnsdvärgmal
Ectoedemia decentella
Ectoedemia decentella
Tysklönnsfruktdvärgmal
Ectoedemia weaveri
Ectoedemia weaveri
Lingondvärgmal
Ectoedemia septembrella
Ectoedemia septembrella
Johannesörtsdvärgmal
Ectoedemia atrifrontella
Ectoedemia atrifrontella
Vitryggsdvärgmal
Ectoedemia longicaudella
Ectoedemia longicaudella
Svartryggsdvärgmal
Ectoedemia amani
Ectoedemia amani
Almbarksdvärgmal
Ectoedemia intimella
Ectoedemia intimella
Signaldvärgmal
Ectoedemia hannoverella
Ectoedemia hannoverella
Svartpoppelsdvärgmal
Ectoedemia turbidella
Ectoedemia turbidella
Silverpoppelsdvärgmal
Ectoedemia argyropeza
Ectoedemia argyropeza
Aspgallsdvärgmal
Ectoedemia albifasciella
Ectoedemia albifasciella
Gulkragad ekdvärgmal
Ectoedemia subbimaculella
Ectoedemia subbimaculella
Brunkragad ekdvärgmal
Ectoedemia agrimoniae
Ectoedemia agrimoniae
Småborredvärgmal
Ectoedemia angulifasciella
Ectoedemia angulifasciella
Bågbandad nypondvärgmal
Ectoedemia arcuatella
Ectoedemia arcuatella
Smultrondvärgmal
Ectoedemia rubivora
Ectoedemia rubivora
Stenbärsdvärgmal
Ectoedemia occultella
Ectoedemia occultella
Vårtbjörksdvärgmal
Ectoedemia minimella
Ectoedemia minimella
Glasbjörksdvärgmal