Omisskännelig. Huvud och mellankropp bruna. Framvingarna bruna och breda med brett costalfält och unik inbuktning som gör arten lätt att känna igen.

Drepanepteryx phalaenoides

Fotoöversikt, 37 foton
Detaljer
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Kalle Bergström
Foto: Kalle Bergström
Foto: Uno Unger
Foto: Uno Unger
Foto: Kalle Bergström
Foto: Kalle Bergström
Foto: Yngve Johansson
Foto: Yngve Johansson
Foto: Tommy Lindberg
Foto: Tommy Lindberg
Foto: Per Wahlén
Foto: Per Wahlén
Foto: Ivan Kruys
Foto: Ivan Kruys
Foto: Ivan Kruys
Foto: Ivan Kruys
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs
Foto: Per Wahlén
Foto: Per Wahlén
Foto: Pav Johnsson
Foto: Pav Johnsson
Foto: Anders Carlberg
Foto: Anders Carlberg
Foto: Magnus Hallgren
Foto: Magnus Hallgren
Foto: Joakim Johansson
Foto: Joakim Johansson
Foto: Glenn Costello
Foto: Glenn Costello
Foto: Glenn Costello
Foto: Glenn Costello
Foto: Joakim Johansson
Foto: Joakim Johansson
Foto: Jan Andersson
Foto: Jan Andersson
Foto: Tommy Knutsson
Foto: Tommy Knutsson
Foto: Jan Andersson
Foto: Jan Andersson
Foto: Jan Andersson
Foto: Jan Andersson
Foto: Staffan Kihl
Foto: Staffan Kihl
Foto: Martin Sjödahl
Foto: Martin Sjödahl
Foto: Roland Asteling
Foto: Roland Asteling
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: David Hammarberg
Foto: David Hammarberg
Foto: Bengt Åke Bengtsson
Foto: Bengt Åke Bengtsson
Foto: Björn Karlsson
Foto: Björn Karlsson
Foto: Örjan Fritz
Foto: Örjan Fritz