Två arter med ett för underfamiljen typiskt utdraget framhörn. Typiskt för arterna förutom vingformen är det mörka strecket från framhörnet som delar sig i två mörka tvärlinjer. Falcataria varierar i färg och viss försiktighet krävs vid jämförelse mellan arterna då falcataria kan vara lika mörkt brun som curvatula.

Drepana
Sikelvingar

Fotoöversikt, 2 arter (av 2)
Detaljer
Drepana curvatula
Drepana curvatula
Brun sikelvinge
Drepana falcataria
Drepana falcataria
Ockragul sikelvinge