Inre 2/3 av framvingen mörkbrun med svart teckning och med brett ljust tvärband med projektion utåt. Yttre 1/3 gråvit med bruna och svarta fläckar. Stora brunasvarta fläcken från ytterkanten jämnbred.

Celypha rurestrana
Berggrundvecklare

Fotoöversikt, 6 foton
Detaljer
Foto: Ingemar Andersson
Foto: Ingemar Andersson
Foto: Ulf Swenson
Foto: Ulf Swenson
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson