Tretton arter med gulbruna framvingar med i de flesta fall tydliga vita längsgående stråk. Arterna med delat brett vitt stråk kräver ibland försiktighet, medan övriga normalt är lätta att bestämma.

Catoptria
Gräsmott

Fotoöversikt, 13 arter (av 13)
Detaljer
Catoptria permutatella
Catoptria permutatella
Bandat silvergräsmott
Catoptria osthelderi
Catoptria osthelderi
Sydligt silvergräsmott
Catoptria conchella
Catoptria conchella
Gulbrunt gräsmott
Catoptria mytilella
Catoptria mytilella
Huldregräsmott
Catoptria pinella
Catoptria pinella
Silverfläckat gräsmott
Catoptria permiaca
Catoptria permiaca
Östligt gräsmott
Catoptria furcatella
Catoptria furcatella
Fjällgräsmott
Catoptria fulgidella
Catoptria fulgidella
Vitstrimmigt sandgräsmott
Catoptria maculalis
Catoptria maculalis
Fläckat myrgräsmott
Catoptria falsella
Catoptria falsella
Hällmarksgräsmott
Catoptria verella
Catoptria verella
Lövskogsgräsmott
Catoptria lythargyrella
Catoptria lythargyrella
Glänsande sandgräsmott