Jämförelsevis rent grå framvingar med två oregelbundna hackiga svarta tvärlinjer där den yttre har lång tydlig projektion utåt i främre halvan. Bakvingar rosaröda med svart kant och vinklat svart tvärband. Ett exemplar i Sverige 1856.

Catocala electa
Stenfärgat ordensfly

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson