Mörkt brungrå framvingar. Ett hackigt vitt tvärband 1/3 ut och ett 4/5 ut. Det yttre tvärbandet har en spets inåt i främre halvan och i yttre. Fjällart.

Catastia kistrandella
Stenblocksmott

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson