Gulröda vingar med jämförelsevis små svarta fläckar och brett svart band längs ytterkanten. Bakvingens undersida är brungul med ett tvärband av ljusa gulaktiga fläckar och utanför detta diffusa mörkbruna ögonfläckar.

Brenthis ino
Älggräspärlemorfjäril

Fotoöversikt, 13 foton
Detaljer
Foto: Uno Unger
Foto: Uno Unger
Foto: Anders Carlberg
Foto: Anders Carlberg
Foto: Martin Oomen
Foto: Martin Oomen
Foto: Ingemar Larsson
Foto: Ingemar Larsson
Foto: Christer Sjögren
Foto: Christer Sjögren
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Uno Unger
Foto: Uno Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt