Rödbruna framvingar från ljusa till ganska mörka. Två svarta streck från vingbasen. Oval och njurfläck sammanbundna med svart L. Ljus tvärlinje i ytterfältet med två små svarta streck på insidan.

Apamea epomidion
Leverbrunt ängsfly

Fotoöversikt, 6 foton
Detaljer
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Peter Olsson
Foto: Peter Olsson
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Peter Olsson
Foto: Peter Olsson
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson