Nitton arter där nästan har framhörnet utdraget i en mer eller mindre tydlig spets som givet släktet dess svenska namn. Variationen inom arterna är med något undantag begränsad och i de flesta fall går det att hitta rätt art utan större problem. Det finns dock några par där det krävs försiktighet, speciellt obtusana/comptana, geminana/subarcuana och den mycket vanliga badiana och sällsynta paludana. Majoriteten av arterna flyger under vår och försommar.

Ancylis
Sikelvecklare

Fotoöversikt, 19 arter (av 19)
Detaljer
Ancylis unguicella
Ancylis unguicella
Ljungsikelvecklare
Ancylis uncella
Ancylis uncella
Gråfläckssikelvecklare
Ancylis laetana
Ancylis laetana
Aspsikelvecklare
Ancylis kenneli
Ancylis kenneli
Östlig sikelvecklare
Ancylis obtusana
Ancylis obtusana
Trubbsikelvecklare
Ancylis comptana
Ancylis comptana
Smultronsikelvecklare
Ancylis upupana
Ancylis upupana
Almsikelvecklare
Ancylis geminana
Ancylis geminana
Grårandssikelvecklare
Ancylis subarcuana
Ancylis subarcuana
Halvvågssikelvecklare
Ancylis diminutana
Ancylis diminutana
Spetssikelvecklare
Ancylis selenana
Ancylis selenana
Hagtornssikelvecklare
Ancylis unculana
Ancylis unculana
Getapelsikelvecklare
Ancylis myrtillana
Ancylis myrtillana
Blåbärssikelvecklare
Ancylis apicella
Ancylis apicella
Långsikelvecklare
Ancylis paludana
Ancylis paludana
Kärrvialssikelvecklare
Ancylis badiana
Ancylis badiana
Gökärtssikelvecklare
Ancylis achatana
Ancylis achatana
Slånsikelvecklare
Ancylis tineana
Ancylis tineana
Björksikelvecklare