Brunsvarta framvingar med lång gulvit fläck centralt från basen. Par av gulvita kantfläckar 3/4 ut och gulvita fläckar ut mot spetsen. Huvudet gulbrunt med mörkbruna sidor. Mellankroppen mörkbrun med central gul strimma.

Agnathosia sandoeensis
Tallsvampmal

Fotoöversikt, 2 foton
Detaljer
Foto: Bengt Åke Bengtsson
Foto: Bengt Åke Bengtsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson