Variabel. Vingframkanten svagt konkav. Sommargenerationen har vita framvingar med gråbrun framkantsfläck. Höst/vårgenerationen har gråare framvingar med resta mörka fjäll som bl.a. ofta bildar svarta streck mitt på vingen.

Acleris kochiella
Almvårvecklare

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson