Arter som liknar Spilonota ocellana (Lövträdsknoppvecklare)

Antal arter: 5 Detaljer, alla
Spilonota ocellana
Spilonota ocellana
Lövträdsknoppvecklare
Spilonota laricana
Spilonota laricana
Lärkknoppvecklare
Gypsonoma dealbana
Gypsonoma dealbana
Hagtornsbladvecklare
Gypsonoma sociana
Gypsonoma sociana
Aspskottvecklare
Gypsonoma aceriana
Gypsonoma aceriana
Poppelskottvecklare