Arter som liknar Psoricoptera gibbosella (Mindre höststävmal)

Antal arter: 3 Detaljer, alla
Psoricoptera gibbosella
Psoricoptera gibbosella
Mindre höststävmal
Psoricoptera speciosella
Psoricoptera speciosella
Större höststävmal