Arter som liknar Phaulernis fulviguttella (Strätteskärmmal)

Antal arter: 2 Detaljer, alla
Phaulernis fulviguttella
Phaulernis fulviguttella
Strätteskärmmal
Pammene aurana
Pammene aurana
Guldfläcksvecklare