Arter som liknar Ocnerostoma friesei (Mörksprötad tallbarrsmal)

Antal arter: 3 Detaljer, alla
Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Heliozela sericiella
Heliozela sericiella
Ekbladshålmal