Arter som liknar Harpella forficella (Jättepraktmal)

Antal arter: 2 Detaljer, alla
Harpella forficella
Harpella forficella
Jättepraktmal