Arter som liknar Eublemma purpurina (Praktmjölfly)

Antal arter: 2 Detaljer, alla
Eublemma purpurina
Eublemma purpurina
Praktmjölfly
Phytometra viridaria
Phytometra viridaria
Jungfrulinsfly