Arter som liknar Depressaria chaerophylli (Hårflokeplattmal)

Antal arter: 3 Detaljer, alla
Depressaria chaerophylli
Depressaria chaerophylli
Hårflokeplattmal
Depressaria ultimella
Depressaria ultimella
Bäckmärkeplattmal
Depressaria radiella
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal