Arter som liknar Coleophora discordella (Käringtandssäckmal)

Antal arter: 12 Detaljer, alla
Coleophora discordella
Coleophora discordella
Käringtandssäckmal
Coleophora genistae
Coleophora genistae
Ginstsäckmal
Coleophora onobrychiella
Coleophora onobrychiella
Sandvedelssäckmal
Coleophora colutella
Coleophora colutella
Mindre sötvedelssäckmal
Coleophora svenssoni
Coleophora svenssoni
Kilstreckad fjällsäckmal
Coleophora pyrrhulipennella
Coleophora pyrrhulipennella
Kilstreckad ljungsäckmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora vibicigerella
Coleophora vibicigerella
Kilstreckad malörtssäckmal
Coleophora vulnerariae
Coleophora vulnerariae
Getväpplingssäckmal
Coleophora saponariella
Coleophora saponariella
Såpnejlikesäckmal
Coleophora partitella
Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal