Arter som liknar Catocala sponsa (Vågbandat ordensfly)

Antal arter: 8 Detaljer, alla
Catocala sponsa
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala nupta
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala elocata
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala electa
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly
Catocala fraxini
Catocala fraxini
Blåbandat ordensfly
Catocala adultera
Catocala adultera
Ryskt ordensfly
Catocala pacta
Catocala pacta
Rosenryggat ordensfly