Kännetecken: Vita framvingar med 3-4 längsgående rader av svarta prickar och grupp av svarta prickar vid spetsen.

Yponomeuta
cagnagellus

Benvedsspinnmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Euonymus europaeus, Frangula alnus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Rorrellus har vit framkant på undersidan av framvingen, ofta brun skuggning i främre halvan och dessutom i snitt inte lika stora och fler svarta prickar.
Kännetecken: Vita framvingar med 3 längsgående rader av svarta prickar och grupp av svarta prickar vid spetsen. Brungrå skuggning i främre, yttre delen av framvingen.

Yponomeuta
rorrellus

Pilspinnmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 19-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix alba, Salix cinerea