Kännetecken: Mörk kropp med lång hals. Huvudet tillplattat med kraftiga käkar. Korta smala antenner. Vingarna klara med tydliga svarta ribbor. 6-8 tvärribbor i fältet längs framkanten. En tvärribba i ljusbrunt vingmärke.

Xanthostigma
xanthostigma

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Notata har ett mörkt vingmärke med två tvärribbor (kan vara svåra att se på foto) och minst 11 tvärribbor i fältet längs framkanten (costalfältet), medan xanthostigma har ljusare vingmärke med normal bara en tvärribba och högst 8 tvärribbor i costalfältet.
Kännetecken: Mörk svart kropp med lång hals. Huvudet tillplattat med kraftiga käkar. Korta smala antenner. Vingarna klara med tydliga svarta ribbor. 11-16 tvärribbor i fältet längs framkanten. Två tvärribbor i mörkt vingmärke.

Phaeostigma
notata

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 9-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: