Kännetecken: Mörk kropp med lång hals. Huvudet tillplattat med kraftiga käkar. Korta smala antenner. Vingarna klara med tydliga svarta ribbor. 6-8 tvärribbor i fältet längs framkanten. En tvärribba i ljusbrunt vingmärke.

Xanthostigma
xanthostigma

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Crassicornis har ljust vingmärke utan tvärribbor och huvudet är rektangulärt ovanifrån, medan xanthostigma har ljust vingmärke med en tvärribba och huvudet är avsmalnande bakåt.
Kännetecken: Mörk svart kropp med lång hals. Ljusa ben. Huvudet tillplattat och jämnbrett. Korta smala antenner. Vingarna klara med tydliga svarta ribbor. Långt ljust vingmärke utan tvärribbor.

Inocellia
crassicornis

Reliktslända

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 8-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: