Kännetecken: Ljusbruna framvingar med mörkare fram- och ytterkant. Två gulbruna tvärlinjer, den yttre hackig och parallell med ytterkanten. Njurfläck och oval diffusa och aningen mörkare än grundfärgen. Diffust mörkt tvärband i ytterfältet.

Udea
decrepitalis

Bräkenängsmott

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 23-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dryopteris carthusiana
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Decrepitalis har 3-4 mörka jämnt fördelade fläckar vid framkanten i yttre halvan vilket nebulalis saknar. Nebulalis har mörka bakvingar, medan decrepitalis har ljusa med mörkt band längs ytterkanten och mörk tvärlinje strax innanför. Den yttre tvärlinjen är hos decrepitalis mjukt svängd i bakre halvan, medan den hos nebulalis gör en skarp sväng inåt bakom njurfläcken (kan dock vara mycket svag och i princip osynlig).
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med mörkare framkant och diffust mörkt tvärband i ytterfältet utanför svag vågig mörk tvärlinje. Oval och njurfläck markerade med mörk kant och det inre aningen mörkare än grundfärgen.

Udea
nebulalis

Dimmigt ängsmott

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Campanula