Kännetecken: Ganska liten. Framvingar mer eller mindre fläckiga i grått, svart och vitt med antydan till några svarta ränder diagonalt mellan vingens framkant och bakkant.

Trichostegia
minor

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 8-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Ej inlagd.
Kännetecken: Variabel. Framvingar mer eller mindre melerade i grått, svart och vitt, vanligtvis med en vit cirkelrund prick långt ut på vingen. Finns oftast ett svart, avbrutet band i vingens mitt som löper parallellt med vingens bakkant.

Phryganea
bipunctata

  Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 16-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: