Kännetecken: Grå framvingar med 3-4 fläckar med resta svarta fjäll som ofta har vit kant. Den yttre av dessa utdraget till en svart fläck mot bakhörnet. Diffust mörkt stråk längs framkanten. Korta svarta streck längs ytterkanten.

Teleiodes
vulgellus

Hagtornskantmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Juniperus, Prunus spinosa, Sorbus aucuparia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Mer enhetligt grå exemplar av dodecella kan påminna lite om vulgellus. Vulgellus har ett tydligt svart tvärstreck från bakhörnet drygt halvvägs mot framkanten och svarta streck längs ytterkanten.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med bred mörk framkantsfläck strax innanför mitten och brett mörkt tvärband 3/4 ut. Grupper av resta svarta och vita fjäll vid basen, och vid de två mörka områdena. Vissa exemplar mer enhetligt grå.

Exoteleia
dodecella

Tallskottsmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 9-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris