Kännetecken: Ljusgrå framvingar med rikligt med vit pudring. Svart framkantsfläck vid basen och 2 mindre längre ut. Två parallella längsgående streck strax innanför mitten, svart prick utanför dessa och långt svart streck ut mot spetsen.

Teleiodes
saltuum

Lärkbarrsmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 15-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Saltuum saknar (åtminstone normalt i Sverige) brun pudring på framvingarna, har långt svart streck ut som spetsen och två svarta framkantsfläckar i yttre halvan, medan epomidella har brun pudring, ska sakna svart streck ut mot spetsen och bara ha en svart framkantsfläck i yttre halvan av framvingen. Närhet till respektive värdväxt bör ge en god indikation på art.
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med rikligt med vit och brun pudring. Svart framkantsfläck vid basen och en mindre 3/4 ut. Två parallella längsgående streck strax innanför mitten och svart prick utanför dessa.

Carpatolechia
epomidella

Skvattramkantmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 17-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: