Kännetecken: Svarta framvingar med en central gulorange fläck strax innanför mitten som innesluts av ett böjt vitt fält som når framkanten 1/4 och 1/2 ut. Vit framkantsfläck 3/4 ut. Huvudet har ljusa fjäll med mörka spetsar.

Teleiodes
luculellus

Ekkantmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus robur
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Luculellus har mycket tydligare vita framkantsfläckar, speciellt den inre som binds ihop med den i mitten och innesluter den gulorange fläcken.
Kännetecken: Svarta framvingar med en central gulorange fläck strax innanför mitten. Vit framkantsfläck 3/4 ut. Diffusa vita framkantsfläckar 1/4,1/2 och 3/4 ut som ibland inte syns alls. Huvudet har ljusa fjäll med mörka spetsar.

Teleiodes
flavimaculellus

Gulfläckskantmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: