Kännetecken: Brun under sensommar och växlar till grön efter övervintring. Punkterad pronotum svarta längsgående streck och ljus mittlinje. Svart mittlinje på huvudet och liten rundad nos. Två taggar på baklåret.

Stenodema
calcarata

Alla foton
 ©
♀+♂
Längd: 7-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Calcarata har två taggar på undersidan av baklåret vilket virens saknar.
Kännetecken: Brun under sensommar och växlar till grön efter övervintring. Punkterad pronotum med svarta längsgående streck och ljus mittlinje. Svart mittlinje på huvudet och liten rundad nos. Inga taggar på baklåret som smalnar av mot knät.

Stenodema
virens

  Alla foton
©
♀+♂
Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: