Kännetecken: Ögonen klargröna åtminstone på vuxna hanar och bakkroppen mörk med metalliskt grön ton. Vit linje mellan S2-3. Hanen har extremt vinklade bihang. Gul fläck på sidan av ansiktet. 1 tvärribba mellan vingtriangel och framvingens bas.

Somatochlora
sahlbergi

Tundratrollslända

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Kroppslängd: 48-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Gulfläckad glanstrollslända har gula fläckar på sidan av alla bakkroppssegment och på sidan av mellankroppen och har ett gult U i ansiktet, medan tundratrollslända har en gul fläck på sidan av ansiktet. Hanen av gulfläckad glanstrollslända har inte alls lika kraftigt inåtvinklade bihang jämfört med tundratrollslända och honan av gulfläckad glanstrollslända har längre raka bihang jämfört med honan av tundratrollslända.
Kännetecken: Bakkroppen grön med gula band på sidan som är otydliga hos äldre exemplar. Bakkroppen mörkt metalliskt grön med gula fläckar på sidan av alla segmenten. Gult U i ansiktet. Hanen har svagt inåtvinklade bihang, honan raka.

Somatochlora
flavomaculata

Gulfläckad glanstrollslända

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Kroppslängd: 45-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: