Kännetecken: Ögonen klargröna åtminstone på vuxna hanar och bakkroppen mörk med metalliskt grön ton. Vit linje mellan S2-3. Hanen har extremt vinklade bihang. Gul fläck på sidan av ansiktet. 1 tvärribba mellan vingtriangel och framvingens bas.

Somatochlora
sahlbergi

Tundratrollslända

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Kroppslängd: 48-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hanarna skiljs åt på att tundratrollsländans bihang är ännu mer extremt vinklade. Honorna skiljs åt på att tundratrollslända har ett ljusare vingmärke och kortare valvula. Båda könen kan skiljas åt på att fjälltrollslända har två tvärribbor mellan vingtriangel och framvingens bas, medan tundratrollslända normalt bara har en tvärribba (men det finns undantag).
Kännetecken: Ögonen klargröna åtminstone på vuxna hanar, bakkroppen mörk med metalliskt grön ton. Vit linje mellan S2-3. Hanen har vinklade bihang. Gul fläck på sidan av ansiktet. 2 tvärribbor mellan vingtriangel och framvingens bas.

Somatochlora
alpestris

Fjälltrollslända

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Kroppslängd: 45-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: